Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)

REF رله

این رله کاملا شبیه به رله دیفرانسیل است و در اتصال های فاز با زمین در داخل ترانس استفاده میشود و به صورت مجزا در دو جهت ترانس نصب میشود.

تلفن تماس اضطراری
09104609393