راه اندازی یو پی اس APC SMART UPS بر روی رک

این ویدئو نحوه نصب مدل اسمارت یو پی اس APC vh در دو پست و ۴ پست دندانه دار کردن نشان میدهد.

 

تلفن تماس اضطراری
09129636056