اختراع یک ایرانی: سقف کاذبی که ۶۰ درصد مصرف برق را کاهش می‌دهد

مخترع ایرانی سقف کاذبی ساخت که مصرف برق را ۶۰ درصد کاهش می‌دهد. سیستم روشنایی این سقف کاذب، به شکل وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه‌ای طراحی شده است. این سیستم در مرحله نصب با توجه به تلفیق روشنایی و سقف کاذب موجب تسریع در ساخت‌وساز می‌شود و به دلیل استفاده از لامپ‌های ال.ای.دی ۶۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی می‌شود.

تلفن تماس اضطراری
09194551985