با حضور وزیر دفاع؛ ششمین سمینار پیل سوختی ایران برگزار می شود

دبیر اجرایی این سمینار با اشاره به برگزاری ششمین سمینار پیل سوختی از ۲۲ و ۲۳اسفند ماه جاری گفت: در این همایش دو روزه آخرین تجربیات این حوزه و تاثیرات آن در زندگی مورد ارزیابی محققین قرار می گیرد.

تلفن تماس اضطراری
09194551985