به گزارش باشگاه خبرنگاران، با تبلت و موبایل مبلغ قبض برق را کاهش دهید

با استفاده از سیستم جدید روشنایی می توانید با استفاده از تبلت یا تلفن همراه در مصرف برق صرفه جویی کنید.

تلفن تماس اضطراری
09194551985