یو پی اس ایران | مرجع فروش انواع یو پی اس ، باتری یو پی اس و استابلایزر
یو پی اس ایرانیو پی اس ایرانیو پی اس ایران
021-88980386
یو پی اس ایرانیو پی اس ایرانیو پی اس ایران

راه‌حل‌هاي بيشتر براي حفاظت كامل برق

یو پی اس

از آنجاييكه سازمانها بطور روزافزون به دسترسي مستمر منابع ICT وابستگي پيدا مي‌كنند، بي‌ثباتي و احتمال درباره آينده منبع برق UK، لازمه آن منبع روبه‌رشد است. اگرچه UPSs حفاظتي در برابر بيشتر اغتشاش‌ها برق و قطعي‌ها ايجاد مي‌كنند، پشتيباني و بك‌آپ ژنراتور براي حل مسائل برق درازمدت لازم است. در اين مقاله Kenny Green، مدير حمايت و پشتيباني فني شركت منبع‌هاي برق غيرقابل وقفه، شركت Kohler به بررسي تهديد امنيتي منبع و نحوه كار ژنراتورهاي standby با UPSها براي تعديل و كاهش آن مي‌پردازد.

امروزه، موفقيت بيشتر سازمانها به دسترسي 24/7 منبع ICTشان بستگي دارد. بنابراين امنيت منبع اصلي برق كه منبع مذكور را برق مي‌دهد، اينكه در معرض خطر روزافزون قرار دارد. در گزارش ارزيابي ظرفيت برق 4Q2012 منتشره، ODGEM پيش‌بيني مي‌كند كه اين موضوع در چهار سال آينده با كاهش اختلاف‌هاي ظرفيت از سطوح بالا بيشتر نمود پيدا خواهد كرد. بر اين اساس، ريسك قطعي برق مشتري، از وقوع نزديك به صفر افزايش مي‌يابد. اين بخاطر كاهش‌هاي قابل توجه در منبع برق از نيروگاه‌هاي زغال‌سنگ و نفت است كه تحت مقررات محيط‌زيست اروپا تعطيل خواهند شد. پيش‌بيني ميزان ريسك بخاطر بي‌ثباتي‌هاي مربوط به تصميمات تجاري در خصوص كارخانجات توليدي، جريانات ارتباط الكتريكي پيوسته و سطح تتا، بسيار دشوار است.

اگر قطعي‌ها اتفاق افتند، آنها قبل از خانه‌ها به صنعت لطمه مي‌زنند. بنابراين، چگونه تأسيسات ICT و اپراتورهاي مركز ديتا مي‌توانند از تجهيزات الكترونيكي مفيد از اين افزايش پيش‌بيني شده در قطعي‌هاي برق حفاظت كنند. يك منبع برق غيرقابل وقفه، خط مقدم دفاع در بيشتر سازمانها را فراهم مي‌كند. آن نقش مهمي در حفاظت از بار بحراني از اغتشا‌ش‌ها برق و قطعي‌ها با طول محدود دارد.

منبع UPSهاي آن‌لاين، برق را در طول عمليات نرمال پردازش و تنظيم مي‌كنند در حاليكه اينورتر و يكسوكننده آنها مانعي براي ولتاژهاي ناپايدار و نويز شاه‌خط فراهم مي‌كند. اگر منبع ورودي فراتر از ليميت‌هاي مشخص يعني ٪10+ تا 20-٪ باشند يا دچار قطعي كامل شوند، عمليات UPS از برق باطري تا زمان وصل برق به كار خود ادامه مي‌دهد. كل رويداد براي بار نامشهود مي‌ماند. يك راهكار مي‌تواند استفاده از تمامي يا مقداري از زمان خودگرداني باطري براي خاموشي مرتب بار بحراني باشد اما در محيط مرتبط امروزي اين قطعي منبع ICT احتمالاً غيرقابل قبول است: پشتيباني UPS با ژنراتور standby تنها گزينه است. نقش UPS دربرگيرنده حفاظت بار از اغتشاش‌هاي برق و قطعي‌هاي برق كوتاه‌مدت مي‌باشد و به ژنراتور زمان كافي براي استارت و آن‌لاين شده در طول مشكل برق درازمدت را مي‌دهد.

چگونه ژنراتور از UPS پشتيباني مي‌كند

ژنراتورهاي Standby معمولاً ديزلي هستند، آنها مخزن سوخت ديزلي دارند كه يك موتور مشابه كاميون‌هاي سنگين را تأمين مي‌كنند. موتور يك دينام را به راه مي‌اندازد كه خروجي برق را به UPS مي‌دهد. زماني كه ژنراتور بايد آماده استارت فوري طي تقاضا شود آن بايد هميشه بخوبي نگهداري شود و تأمين سوخت كافي داشته باشد. همچنين بايد با استفاده از هيتر آب موتور برق گرفته از جريان اصلي، گرم نگهداشته شود. اگر برق قطع شود، UPS از باطري خود براي تأمين برق به بار بحراني استفاده مي‌كند. همچنين ژنراتور قطعي برق را از طريق صفحه كليد قطعي شاه خط اتوماتيك (AMF) شكل 1 را تشخيص مي‌دهد اگرچه آن به تأخير 2 تا 10 ثانيه قبل از استارت براي جلوگيري از استارت آپ‌هاي غيرضروري ژنراتور تنظيم مي‌شود.

بنابراين ژنراتور بايد خودگرداني باطري UPS كافي براي استارت آب، تثبيت و تبديل به ورودي منبع UPS را داشته باشد. با فرض اينكه ژنراتور اندازه صحيح دارد، UPS آن را به عنوان جايگزين جريان اصلي مي‌پذيرد و شروع به شارژ مجدد باطري كرده و به تأمين بار بحراني براي مدت قطعي برق ادامه مي‌دهد. انتقال از جريان اصلي به باطري UPS و سپس ژنراتور بايد يكپارچه باشد و بطور كامل به بار ناپيدا باشد. صفحه كليد AMF مي‌تواند وقتي برق وصل مي‌شود را تشخيص دهد و بعد از تأخير مشخص، منبع جريان اصلي را به ورودي UPS بازگرداند. تأخير از قبل تعيين شده اهميت دارد زيرا جريان اصلي ممكن است به عنوان بخشي از پروسه تعيين خرابي، شركت برق يا بخاطر عمليات مدارشكن اتوماتيك، وصل شود. عيب ممكن است هنوز باشد كه موجب قطعي مجدد شود.

باطري UPS از بار در طول تبديل وقتي اتفاق مي‌افتد پشتيباني مي‌كند تا زماني كه ورودي شاه خط ثابت و در اختيار بار بحراني و براي شارژ مجدد باطري UPS باشد.

شكل 1- تأسيسات برق حفاظت شده با تبديل و تشخيص عيب و خرابي شاه خط

تعيين ژنراتور براي عمليات Standby

ژنراتورهاي Standby مورد استفاده با UPSs بايد بطور صحيح در خصوص ثبات فركانس و اندازه مشخص شوند. ملاحظه محدوديت‌هاي فيزيكي و محيطي به هنگام برنامه‌ريزي تأسيسات ژنراتور Standby ضرورت دارد. شناخت صفحه كليد بي‌برق در طول خرابي و قطعي برق بايد مدنظر قرار گيرد. UPS ممكن است مشكلاتي در همزمان‌سازي يا ژنراتور داشته باشد يا بخاطر اينكه ولتاژ ژنراتور با فركانس خارج از ليميت‌هاي قابل قبول باشد يا وقتي اين فركانس به سرعت برا UPS براي كار بدون به خطر انداختن بار بحراني متغير باشد. حالت آلارم ايجاد شده و به اپراتور اطلاع مي‌دهد كه در رويداد عيب، بار از UPS به منبع ژنراتور خام تبديل نمي‌شود. اين شرايط مي‌تواند با استفاده از ژنراتورهايي كه براي كاربردهاي UPS طراحي شده و تست شده، اجتناب شوند. آنها با كنترل‌هاي الكترونيكي بجاي مكانيكي مناسب بوده و امكان عمليات بين تلرانس‌هاي فركانس محدود را فراهم مي‌سازد. ژنراتور Standby معمولاً براي پشتيباني اجزاي بار علاوه بر UPS به كار برده مي‌شود، آنها شامل تهويه هوا، روشنايي اضطراري، سيستم‌هاي هشدار ساختمان و غيره مي‌باشند. هر جزء بار، فاكتور سايزبندي پيشنهادي خود را دارد كه بايد به هنگام تعيين ژنراتور، امكان‌پذير باشد. براي مثال، ظرفيت UPS اسمي 5/1 برابر بايد براي UPS بدون ترانسفورماتور و ظرفيت اسمي 2 برابر براي انواع داراي ترانسفورماتور مجاز باشد. براي تهويه هوا، سه برابر پيشنهاد مي‌شود. در طول استارت آپ، ژنراتور نبايد كل بار در يك مرحله دريافت كند بويژه اگر بار بيش از نيم درجه‌بندي standby ژنراتور باشد. براي اجتناب از آن، اجزاي بار ژنراتور بايد امكانات “Soft start” داشته باشد يا افزايش بار بايد با استفاده از كنتاكتورهاي تأخير زماني، ترتيب يابند. تأسيسات ژنراتور موفق با ملاحظات محيطي همچنين الكتريكي نظارت مي‌شوند. از نشتي نفت از مخازن سوخت به محيط آب بايد جلوگيري كرد. نويز صوتي بايد كاسته شود بويژه اگر ژنراتور بايد در شب كار كند. از آنجائيكه بيشتر ژنراتورها با جريان هوا خنك مي‌شوند تأمين هواي خنك‌كننده كافي بايد مهيا شود.

تخليه دودهاي خروجي ضرورت دارد و ممكن است به ابزار تخصصي نياز داشته باشد. با مسئول محلي، مأمور آتش‌نشاني و شركت برق بايد براي اطمينان از رعايت مقررات و استانداردهاي لازم از سوي ژنراتور ارتباط حاصل كرد. با اشاره به افزايش پيش‌بيني در مباحث امنيتي برق، ژنراتورها بايد به عنوان يك افزونه تكميلي براي پشتيباني UPS در نهايت يك انتخاب مقرون به صرفه تلقي مي‌شوند.

نظرات (2)

 • عاصی

  19 آبان 1393 - 3:48 ب.ظ

  مقاله ی جالبی درباره یو پی اس بود

 • احمدی

  5 مرداد 1395 - 12:36 ق.ظ

  سلام
  اگر ممکنه تفاوت سازوکار یو پی اس های آنلاین و ژنراتور رو مختصر بهم توضیح بدید
  با تشکر

پیام بگذارید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X