رنگ دیوارها فقط برای زیبایی نیستند! تولید برق از رنگ نمای ساختمان

مهندسان موفق شده‌اند با گرافیت و نقره رنگ‌هایی بسازند که توانایی تولید و ذخیره‌ی انرژی دارند. قرار است به زودی تکه‌های پیش‌ساخته‌ای برای نمای ساختمان که این رنگ‌ها در آنها به کار رفته است، به بازار بیایند.

تلفن تماس اضطراری
09194551985