شرکت یو پی اس Emerson (امرسان)

معرفی شرکت یو پی اس امرسان

امرسان یک شرکت با فناوری و یک تولیدکننده جهانی متفاوت است. ما محدوده وسیعی از خدمات و تولیدات در صنعت، تجارت، بازار مصرف فرآیند مدیریتی ما، اتوماسیون صنعتی، شبکه انرژی، فناوری هواشناسی و تجاری و مسکونی را پیشنهاد می‌دهیم. با توجه به توانایی های مهندسی و مدیریتی خوب، امرسان تقریبا ۱۱۵۰۰۰ کارمند و ۲۲۰ تولیدکننده محلی در سرتاسر جهان دارد.

شبکه انرژی امرسان برجسته ترین فراهم کننده فناوری‌های زیرساختهای حیاتی و چرخه زندگی برای سیستمهای ارتباطی و اطلاعاتی می‌باشد. امرسان با وجود جایگاه خوب از نظر استعداد، گسترش راه حلهای سریع سخت افزاری و نرم افزاری، انرژی، گرما و مدیریت زیربنایی شبکه‌های با بازده بالا را در دسترس قرار داده است.

مراکز فعالیت جهانی شبکه انرژی امرسان

۱۰۵۰ Dearborn Drive

Columbus, OH​ ۴۳۰۸۵

United States

تلفن تماس: +۱ ۶۱۴ ۸۸۸ ۰۲۴۶

فکس : +۱ ۶۱۴ ۸۴۱ ۶۸۸۲

وب سایت: http://www.emersonnetworkpower.com/en-US/About/contactus/Pages/EmersonNetworkPowerSystemsGroupGlobalHQ.aspx

تلفن تماس اضطراری
09194551985