شرکت یو پی اس Ge (جنرال الکتریک)

شرحی مختصر بر معرفی شرکت یو پی اس جنرال الکتریک

میراث تجاری جنرال الکتریک، داستان راه حلهای صنعتی از ۱۳۰ سال پیش با سرمایه‌گذار جنرال الکتریک «توماس ادیسون» آغاز شد. امروز راه حلهای صنعتی مهندسین و کارکنان روح کارآفرینی خود را برای ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات مجسم می‌کنند. ما خریدارانمان در بیشتر از ۶۰ کشور را قادر می‌سازیم تا در صنعتهای مختلف بر مشکلات توزیع برق خود غلبه کنند.

شبکه جهانی مستعد با ۱۳۵۰۰ کارمند

ما فناوری پیشرفته‌ای که همه بخشهای زیربنایی برق از شعبه‌های کوچک گرفته تا تجهیزات حیاتی و همه آنچه که بین این دو قرار می‌گیرد را ارائه می‌کنیم. آموزش، مشاوره و خدمات نگهداری که راه حلهای صنعتی بعد از نصب به خریداران پیشنهاد می‌کنند آنها را قادر می‌سازد تا بیشترین استفاده را از سیستم انرژی خود ببرند.

از معادن دور دست و میادین نفتی تا ماموریت مراکز اطلاعاتی، بیمارستانها، راه حلهای صنعتی فناوری توزیع برق و خدمات صرفه‌جوییهای مالی مهمی را برای مشتریان از مشکلات و خرابیهای برنامه ریزی نشده به همراه داشته است که بازدهی انرژی و سود را افزایش و بهبود بخشیده است.

اطلاعات تماس مربوط به وا حد انرژی شرکت جنرال الکتریک

انرژی و آب جنرال الکتریک

تلفن:  +۰۰۱ ۵۱۸ ۳۸۵ ۲۲۱۱ *

آّب:   +۰۰۱ ۲۱۵ ۳۵۵ ۳۳۰۰ *

نفت و گاز:   +۰۰۱ ۲۸۱ ۴۴۸ ۴۴۱۰

مدیریت انرژی:   +۰۰۱ ۶۷۸ ۸۴۴ ۶۰۰۰

راه حلهای صنعتی: +۰۰۱ ۸۶۰ ۷۴۷ ۷۱۱۱ *

برای اطلاعات بشتر و تماس با شرکت یو پی اس جنرال الکتریک اینجا را کلیک کنید

تلفن تماس اضطراری
09194551985