لغتنامه منبع برق بدون وقفه

Ampere-Hour (AH): رقمی که ظرفیت باتری را نشان می‌دهد بویژه تعریف شده برای ۵، ۱۰ یا ۲۰ ساعت زمان و شارژ. رقم AH باید تقسیم بر زمان شارژ برای رسیدن به ماکزیمم جریان دشار شود. ظرفیت ممکن است تنها AH 5/3 به مدت ۱۵ دقیقه یا AH 5/2 به مدت ۵ دقیقه تأمین کند. ظرفیت باتری نیز به دما، مقدار دو عمق سیکل‌های و شارژ و نگهداری آن بستگی دارد.

ASAI (میانگین ضریب دسترسی سرویس): ضریب میانگین اطمینان‌پذیری شرکت برق که نسبت کل دقیقه‌ مشتری سرویس در اختیار مشتری مورد نیاز در یک دوره‌ زمانی را نشان می‌دهد.

میانگینUSA 2003 9996/0= ASAI

ATS (سویچ ترانسفر اتوماتیک): به Transfor switch رجوع کنید.

Audible Alarm: یک سیگنال شنودنی واضح طی قطعی برق شاه‌خط یا از کار افتادگی UPS یا اخطار سیگنال‌های آهنگ متناوب ممکن است اعلان‌های مختلفی را نشان دهد. یک دکمه خاموش آلارم، از کارانداختن سیگنال شنودنی را مسیر می‌سازد.

Avdible noise: نویز ساطع توسط UPS که توسط دستگاه‌های dBA در فاصله ۱ یا ۵/۱ متری از UPS ارزیابی می‌شود. بیشتر سیستم‌های UPS کمتر از dBA55 می‌باشند که نسبتاً بیصدا است. سیستم‌های پرقدرت (بالای KVA 60) ممکن است رقم نویز حدود dBA 65 را نشان دهند که میزان محیط پرترافیک مسیر اصلی است.

Auto Dinl: مشخصه‌ای که به UPS امکان می‌دهد تا بطور خودکار، آلارم و وضعیت را از طریق مودم به یک محل دور دست گزارش دهد.

Automatic Battery test: یک تست پیشگیرانه و آلارم با هدف مشخص کردن باطری‌های ضعیف یا آسیب‌دیده تست در بازه‌های قابل گزینش توسط کاربر صورت می‌گیرد.

Automatic Retransfet: انتقال اتوماتیک از Bypass به Inverter در یک سیستم آنلاین، برای شرایط به Retransfer مراجعه کنید.

زمان پشتیبانی باتری زمانی که UPS بار از باتری‌ها را برق‌دار می‌کند. زمان استقلال تحت‌تأثیر درصد وات‌های بار واقعی مرتبط با درجه‌بندی وات اسمی UPS می‌باشد. بنابراین UPSKW1 که ۵ دقیقه را وقتی کاملاً ارزیابی شد، تأمین می‌کند، بطور کل بیش از ۱۵  دقیقه با بار w500 تولید می‌کند.

Auto-Start: به Avtomatic Restait رجوع کنید.

Availablity: درجه‌ای که برای آن سیستم یا جزء گزینشی است و در صورت نیاز قابل دسترسی است. دسترسی = MTBF / (MTBF+MTTR) Example *100: برای MTTR، H24 و رقم MTBF، H100000 دسترسی، ۹۷۶/۹۹٪ است. این بدان معناست که UPS، در طول H9/8757هر ساله گزینش است و در طول کل زمان ۱/۲ ساعت هر سال، خاموش است.

AVR (تنظیم کنند ولتاژ اتوماتیک): مدار الکترونیکی که ولتاژ خروجی را به منظور حفظ آن لیمیت‌های باند مجاز تنظیم می‌کند.

حفظ بک فید: حفاظت با هدف جلوگیری از بک فید برق به شبکه‌ برق به شبکه برق از طریق Bypass از خروجی به منظور پیشگیری از احتمال ریسک‌های ولتاژ خطرناک در بورد توزیع، وقتی خط شاه خط شرکت قطع می‌شود. استاندارد UL، این حفاظت را ضروری می‌داند حتی اگر دو جزء سویچ ترانسفر (انتقال) همزمان از کار افتند.

زمان پشتیبانی: به Autonomy time رجوع کنید.

Balancad load: بارگیری برابر در هر فاز در خروجی UPS سه فاز.

Battery charger: مدول UPS فانکشنال که ولتاژ AC شاه خط شرکت را به ولتاژ DC برای باطری‌های شارژی تبدیل می‌کند تا باری که در طول قطعی شاه‌خط رفته را بازیابی کند.

بطور کلی، یکسوساز سیستم، فانکشن شارژ کردن را انجام می‌دهد.

مدارشکن باطری: یک مدارشکن متصل به باطری است که امکان جداسازی دستی باطری برای نگهداری و حفظ battery Circvit breaker باطری در مورد مدار کوتاه فشار قوی DC را فراهم می‌سازد.

Battery current limit: فانکشنی که جریان شارژ باطری را محدود می‌کند. باطری‌های VRLA در حالت شارژ شناور، بطور کل به محدود کردن جریان نیازی ندارند. این فانکشن همیشه موجود نیست.

برچسب ها:

۲ دیدگاه

تلفن تماس اضطراری
09194551985