مدیر آموزش سازمان بهره وری انر‍ژی ایرانˈساباˈ شدت انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است

مدیر آموزش سازمان بهره وری انر‍ژی ایرانˈساباˈ گفت: شاخص شدت انرژی در ایران سه تا چهار برابر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

تلفن تماس اضطراری
09194551985