وزیر نیرو خبر داد: مجوز ساخت ۸۰ نیروگاه جدید صادر شد

وزیر نیرو با اشاره به واگذاری مجوز ساخت ۸۰ نیروگاه جدید توسط بخش خصوصی از واگذاری قریب الوقوع ۲۶ نیروگاه برق به بخش خصوصی خبر داد.

تلفن تماس اضطراری
09194551985