یو پی اس ایران | مرجع فروش انواع یو پی اس ، باتری یو پی اس و استابلایزر
یو پی اس ایرانیو پی اس ایرانیو پی اس ایران
021-88980386
یو پی اس ایرانیو پی اس ایرانیو پی اس ایران

کدام یوپی اس مطلوب ماست؟

یو پی اس

چگونه یو پی اس مطلوب را بشناسیم؟

بهترین شرکت یو پی اس

در سالهاي اخير، اهميت سيستم‌هاي یو پی اس رشد چشمگيري يافته است و امروزه آنها، بخش ضروري حفاظت برق مراكز ديتا را تشكيل مي‌دهد: كاربران از یو پی اس خود چه انتظاري دارند؟ نظرسنجي اخير كه توسط (یو پی اس) Uninterruptible power supplies limited شركت kohler  برای بهترین شرکت یو پی اس صورت گرفته دقيقاً به اين موضوع پرداخته شده است.

یو پی اس ارزان

در اينجا مدير فني شركت Matt Henley نتايج را توضيح مي‌دهد و در خصوص نحوه انتخاب فروشنده یو پی اس توسط اپراتورهاي مركز ديتا كه هماهنگ با فشارهاي فن، كاري و محيطي امروز مي‌باشند، ارائه مي‌كند. دهه‌ها قبل، یو پی اس ارزان به عنوان يك بخش ابتدايي و از لحاظ دروني به تركيب تجهيزات كارخانه، بيشتر در خانه در بين هم‌دره‌هاي ژنراتورش تا به تجهيزات ICT حساس تلقي مي‌شد. نقش یو پی اس در ارتباط مستقيم با پيشرفت‌هاي هماهنگ در سخت‌افزار كامپيوتري متحول شده است و يك منبع ضروري براي حفاظت از كاربردهاي مهم شده است. اين تحول لازم براي مركز ديتا، سيستم‌هاي یو پی اس ارزان را بسيار كارآمد، موثق، مقرون به صرفه و انعطاف‌پذير ساخته است.

یو پی اس صنعتی

رشد بازار مركز رده، توسعه سيستم‌هاي یو پی اس در حوزه‌هاي كارآيي، اطمينان‌پذيري و دسترسي را تشديد كرده است. زمانيكه بارها افزايش يافتند و بسيار بحراني شدند، برق شاه خط الكتريكي، كمتر قابل اطمينان شد و منجر به رشد و افزايش تقاضاي یو پی اس شد. بيش از 75 درصد از 2000 كارشناس IT گزارش دادند كه سيستم یو پی اس صنعتی آن‌ها، براي حفظ تجهيزات بحران در طول قطعي برق در عرض 12 ماه گذشته مورد نياز بوده‌اند، كه 78 درصد پاسخ‌دهندگان بر اين باور بودند كه شرايط در دهه‌هاي آينده وخيم‌تر خواهد شد. اين نظريه عمدتاً بدون اساس و پايه نيست. پيش‌بيني شده است كه تا 19Giga watt از ظرفيت توليد UK، تا 2018 از دست خواهد رفت زيرا نيروگاه‌هاي زغال‌سنگ، نفت و هسته‌اي تعطيل مي‌شوند.

قیمت یو پی اس

جايگزيني به موقع اين منابع، با رعايت مقررات «سبز» بر اساس دپارتمان تغيير و تحول جو و انرژي چالش‌برانگيز خواهد بود و احتمالاً به تغيير مرحله‌اي معني‌دار در سطح سرمايه‌گذاري از بخش خصوصي و نوآوري‌هاي انرژي قابل احيا با حمايت دولتي وابسته خواهد بود. قيمت روبه‌رشد نفت و اثر مستقيم آن بر قيمت انرژي و قیمت یو پی اس، دغدغه اصلي 80 درصد افراد مورد سئوال مي‌باشد. كاهش مصرف انرژي سازمان و اثر كربن يك اولويت مهم مي‌باشد كه بيشتر با قانونگذاري از قبيل ساختار CRC Energy Efficiency مطرح شده است.

بنابراين نظرسنجي نشان مي‌دهد كه بيش از 63 درصد، كاهش هزينه‌هاي كل اجرايي را به عنوان محرك اصل‌شان در راستاي مصرف برق در مقايسه با 27 درصدي كه با تمايل زياد به كاهش اثر كربن سازمان‌شان را مدنظر قرار مي‌دهد. بعلاوه خريد تجهيزات اصلي بطور قابل توجهي تحت تأثير قرار مي‌گيرد با 82 درصد پاسخ‌دهندگان كه صرفه‌جويي انرژي را به عنوان يك ملاحظه خريد كليدي تلقي مي‌كنند. اين شكل شامل یو پی اس با تقريباً 54 درصد افراد پاسخ‌دهنده كه گزارش مي‌دهد سيستم‌ هاي یو پی اس  مدرن طراحي و ساخته شده بر اساس ملاحظات محيطي، مصرف برق و مباحث خنك‌سازي در سازمان را افزايش داده‌اند. تكنولوژي بدون ترانسفورماتور در هسته طرح یو پی اس مدرن قرار دارد. اثر مستقيم آن، صرفه‌جويي انرژي را تا حدود 5 درصد در بين كل بازه بار یو پی اس افزايش داده است. اين بطور قابل توجهي هزينه‌هاي خنك‌سازي و انرژي را كاهش مي‌دهد.

راهنمای خرید یو پی اس

یو پی اس ها بدون ترانسفورماتور فاكتور برق ورودي بسيار باثبات و بالايي را نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي برق و جريان ورودي را كاهش مي‌دهد. كاربردهاي بدون ترانسفورماتور، مزاياي ديگري از طريق اندازه و وزن كم خود دارند. براي مثال VA یو پی اس120 مي‌تواند به عنوان يك دستگاه kg263 با اثر m242/0 يك تأسيسات با بجاگذاري m232/1 به وزن kg1200 به كار گرفته شود. اين پيامدهاي متعددي براي حفاظت برق دارد و سيستم‌هاي یو پی اس را دستگاه‌هايي با مدول‌هاي قرار گرفته به روي قفسه بسيار جالب با كاركرد موازي بجاي دستگاه‌هاي ايستاده بر روي كف يكپارچه مي‌سازد. طرح مدولار، دسترسي یو پی اس را افزايش مي‌دهد زيرا مدول معيوب مي‌تواند به سرعت در عرض نيم ساعت در مقايسه با 6 ساعت لازم براي تشخيص و تعمير در سطح سازه جايگزين شود. مدول‌ها مي‌توانند بدون نياز به انحراف بار بحراني به شاه‌خط‌هاي خام تبديل شوند. دسترسي با رابطه بين (MTBF) Mean Time Between Failures و (MTTP) Mean Time To Repair تعريف مي‌شود بنابراين كاهش MTTR، دسترسي یو پی اس را افزايش مي‌دهد. سيستم‌هاي بدون ترانسفورماتور همچنين اطمينان‌پذيري باطري را از طريق استفاده از شارژر باطري DC-DC را افزايش مي‌دهند كه موج AC علت اصلي از كارافتادگي زودهنگام باطري را حذف مي‌كند.

یو پی اس خوب رو چگونه تشخیص دهیم

اگرچه اين پيشرفت‌هاي سخت‌افزاري خوشايند مي‌باشند. كاربران بر اين باورند كه اطمينان‌پذيري كل منابع یو پی اسشان تحت‌الشعاع كيفيت كل بسته عرضه‌كننده یو پی اس بجاي سخت‌افزار مي‌باشد. بيش از 90 درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجي بر اين باورند كه سرويس‌هاي نگهداري و بكارگيري اضطراري، به اهميت خود سخت‌افزار براي شركت‌شان مي‌باشد.

فروشندگان مي‌توانند توصيه‌هايي ارائه كرده و آرايش‌هاي یو پی اس خوب مطابق با نيازهاي كاربر بجاي صرفاً فروش محصولات عمده كاتالوگي را پيشنهاد كنند. بطور كل، ظرفيت یو پی اس بايد از لحاظ كاركرد از جمله تدارك اضافي درجه‌بندي شود. بنابراين، بخاطر اينكه ظرفيت سيستم مدولار مي‌توانند براحتي افزايش يابند وقتي بار افزايش مي‌يابد اندازه بزرگ آن غيرضروري است و هزينه‌هاي سرمايه‌اي و اجرايي بيشتر را تحميل خواهد كرد. بعد از نصب، كاربران بايد بسته حمايتي را ترتيب دهند كه متشكل از نگهداري زمانبندي شده پيشگيرانه و ارائه واكنش اضطراري مي‌باشد.

نگهداري زمان‌بندي شده، نياز به كاربردهاي اضطراري را با آماده‌سازي اجزاء در حال تخريب براي تعويض قبل از خرابي را كاهش مي‌دهد. از آنجاي كه تجهيزات حفاظت كامل برق اغلب به يك یو پی اس، باطري‌ها و ژنراتور وصل مي‌شوند، استفاده از يك عرضه‌كننده‌اي كه تمامي اين موارد را مي‌شناسد و نحوه هم‌كنش آنها با يكديگر و نحوه ارائه يك استراتژي حمايتي برق يكپارچه را مي‌داند و معقول به نظر مي‌رسد.

تامین کنندگان یو پی اس

استانداردهاي بين‌المللي جهت تعريف جوانب متفاوت از كيفيت سروي در اختيار مي‌باشند و بايد پرسيد كه آيا عرضه‌كنندگان یو پی اس آينده در اين خصوص داراي مجوز هستند. BSI ENISO 9001:2008 مديريت كيفيت، ISO 14001، مديريت محيطي و OHSAS 18001 مديريت بهداشت و ايمني را پوشش مي‌دهند. اين مجوزها نه تنها كيفيت سرويس را بيان مي‌كنند همچنين نشان مي‌دهند كه عرضه‌كننده مي‌تواند تعهدات سلامتي، بهداشتي و محيطي كاربر یو پی اس را در طول عمر وسيله و دورريزي نهايي آنرا نشان دهد. سرويس كاربرد اضطراري، مناسب با بحراني بودن بار بايد مورد بررسي قرار گيرد. زمانهاي پاسخ براي ورود به سايت بايد تنظيم و تضمين شود و با پشتيباني تلفني 24/7 حمايت مي‌شود. اين سرويس مي‌تواند با كنترل از راه دور، ارتقا يابد كه پارامترهاي دستگاه اصلي مي‌توانند در طول يك ارتباط تلفني مورد مذاكره قرار گيرند.

اين تحقيق مي‌تواند با يك رويداد هشداري براي اطلاع‌رساني پاسخ‌گر ميداني درباره ماهيت خرابي قبل از اينكه به آنجا برسند، آغاز شود. اطلاع‌رساني رويدادي كه اتفاق مي‌افتد، واكنش مستقيم به يك اضطرار را فراهم مي‌سازد در حاليكه تشخيص از راه دور، نسبت ثابت‌ها بار اول بعد از رسيدن به سايت را افزايش مي‌دهد.

نظرسنجي نشان داد كه چگونه دغدغه‌هاي كاربران، محيط فني، تجاري، سياسي جاري را بازتاب مي‌كنند. رشد سريع تقاضاي مركز داده به همراه افزايش دغدغه‌ها درباره موجوديت شبكه برق UK، كاربران را به ارزيابي اطمينان‌پذيري منجر ساخته است كه اطمينان‌پذيري را به صورت مجموع تجهيزات و پشتيباني آن را بررسي مي‌كنند. با افزايش هزينه‌هاي انرژي و مقررات «سبز» صرفه‌جويي انرژي، اولويتي براي صرفه‌جويي هزينه مي‌باشد و به ميزان كمتر اما قابل توجه به اهداف مسئوليت‌پذيري اجتماعي و كاهش اثر كربن مي‌رسد. اكثريت پاسخ‌دهندگان، سياستهاي كاهش كربن و استراتژيهاي براي بررسي كارآيي‌هاي بازده دارند. تكنولوژي‌هاي یو پی اس مدرن به كاربران در رسيدن به اين هزينه‌ها كمك مي‌كنند اما انتخاب درست، عرضه‌كننده ضرورت دارد.

نظرات (6)

 • راستکار

  19 آبان 1393 - 1:53 ب.ظ

  این مقاله درباره یوپی اس واقعا مفید بو . مرسی

 • مژده

  27 آبان 1393 - 3:26 ب.ظ

  با تشکر، لطفا در باره ی یو پی اس های برند apc بهم کمی اطلاعات بدید.

 • ahmadi

  5 مرداد 1395 - 12:30 ق.ظ

  با سلام
  کدوم برند ها در زمینه تولید یو پی اس های آنلاین بهترین هستند؟

 • اقایی

  23 مرداد 1395 - 11:41 ق.ظ

  مفید بود .درباره ی یوپی اس exim pover هم توضیح بدهید

 • مجید

  27 شهریور 1395 - 11:50 ب.ظ

  لطفادر مورد خروجی سینوسی وشبهه سینوسی هم اطلاعات بزارید

 • saman

  17 مهر 1395 - 2:57 ب.ظ

  یو پی اس های مارک کلراید و مستر گارد عالی هستن

پیام بگذارید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X