لغتنامه منبع برق بدون وقفه

۲ بر بهمن ۴, ۱۳۹۲, ۱۲:۴۳ ب.ظ / در تاریخ اخبار سایت, فارسی, مقالات آموزشی

Ampere-Hour (AH): رقمی که ظرفیت باتری را نشان می‌دهد بویژه تعریف شده برای ۵، ۱۰ یا ۲۰ ساعت زمان و شارژ. رقم AH باید تقسیم بر زمان شارژ برای رسیدن به ماکزیمم جریان دشار شود. ظرفیت ممکن است تنها AH 5/3 به مدت ۱۵ دقیقه یا AH 5/2 به مدت ۵ دقیقه تأمین کند. ظرفیت باتری نیز به دما، مقدار […]

ادامه مطلب ›