شرکت بهراد

درباره بهراد

شرکت بهراد درسال۱۳۶۹ با تمرکز بر روی طراحی و ساخت سیستمهای برق اضطراری بدون وقفهUPS،فعالیت خود را آغاز نمود.

درسال ۱۳۷۲شاخه مطالعات سیستم نیرو باهمکاری در پروژه مطالعات شبکه الکتریکی کارخانه ذوب آهن اصفهان (سال ۷۲-۷۳) تشکیل گردید. از جمله فعالیتهای مهم این شرکت همکاری در پروژه مطالعات شبکه الکتریکی مجتمع فولاد مبارکه (سالهای ۷۵-۷۷)، مطالعات شبکه الکتریکی فولاد میبد (۸۲-۸۳) قابل ذکر میباشد. درسال ۱۳۸۲ موفق به اخذ گواهینامه در خصوص رعایت استانداردهای کیفیت برق از سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) گردید.در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ گواهینامه در خصوص خدمات انرژی بازمینه کیفیت توان ومدیریت مصرف برق ازسازمان بهره وری وانرژی ایران (سابا) گردید.(ESCO). درسال۱۳۸۵موفق به اخذگواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره(رتبه بندی)گروه انرژی تخصص تولید،توزیع و انتقال نیرو ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی گردید.این شرکت بابهره گیری ازکادرمجرب و متخصص وبادراختیارداشتن دستگاه های پیشرفته تحلیلگرتوان ونرم افزارهای تخصصی پیشرفته،موفق به انجام پروژه های متعدددرزمینه مطالعات شبکه های الکتریکی وارزیابی کیفیت توان باصنایع وشرکت های برق منطقه ای ازجمله: خراسان،اصفهان،خوزستان،فارس،سیستان وبلوچستان،کرمان،غرب،باختر وشرکت توزیع برق اردبیل شده است.

شماره تلفن های تماس:

۰۳۱-۳۲۳۳۲۶۷۶

۰۳۱-۳۲۳۳۲۶۶۹

شماره های فکس

۰۳۱-۳۲۳۳۲۷۵۷

 

Email: info@Behrad.co

Behrad.co

آدرس:

دفتر مرکزی : اصفهان – خیابان طیب – چهارراه طیب کوی سرلت – پلاک ۳۲ – ساختمان بهراد

کد پستی : ۱۳۸۳۳-۸۱۳۶۷

 

تلفن تماس اضطراری
09194551985