یو پی اس برای دوربین مدار بسته

یو پی اس برای دوربین مداربسته

یو پی اس های مناسب برای سیستم های نظارت و کنترل

سیستمهای امنیتی و مدار بسته بخاطر ویژگی امنیتی آن الزاما باید دارای امکان کارکرد مداوم حتی در هنگام قطعی برق باشند. بهترین روش برای این منظور استفاده از سیستمهای یو پی اس است. اجزای تمام این سیستمها یکسان و شامل سه بخش اصلی باتری ،اینورتر و سوییچ است که توسط یک مدار منطقی کنترل میشود. به این ترتیب که در هنگام بروز قطعی برق سیستم از شبکه منفک و به باتری متصل میشود و بهنگام وصل مجدد برق از باتری جدا و به شبکه متصل میشود.

سیستمهای یو پی اس که برای دوربینهای مداربسته استفاده میشود متناسب با امنیت و خطر پذیری شبکه انتخاب میشوند و گاه دارای یک باتری اضافی است. یو پی اس معمولا مستقیما در کنار برد کنترلی و تغذیه دوربینها قررار داده میشود و از تعداد کافی باتری برای تامین برق دوربینها برخوردار است. معمولا ایمنترین نقطه برای قرارگیری یو پی اس در نظر گرفته میشود که تحت شرایط حریق، سرقت و زلزله، حداقل آسیب متوجه آن باشد. این دستگاه ها معمولا برای ۲ تا ۸ ساعت کار ساخته میشوند که ۲ تا۴  عدد باتری برای آن منظور میشود.

اصولا استفاده از یو پی اس برای سیستمهای امنیتی و ایمنی مراز کاری حساس مانند آزمایشگاه ها، اتاقهای کنترل و مانیتورینگ و فروشگاه ها ایده آل است. در مناطق دور از دسترس نیز ایم سیستم برتری فنی و اقتصادی بالایی نسبت به دیزلژنراتور دارد و کاربرب و نگهداری آن نیز بمراتب آسانتر است.

یوپی اس های مناسب برای دوربین مدار بسته و سیستم های نظارت و کنترل :


تلفن تماس اضطراری
09194551985