قبل از نصب یو پی اس چه موارد ایمنی باید رعایت گردد؟

قبل از نصب چه موارد ایمنی باید رعایت گردد .

۱- طریقه حمل و قرارگیری برای سالم رساندن UPS به مکان نصب

۲- اندازه و وزن ، آیا محل نصب فضای کافی برای نصب UPS و کف آن تحمل وزن UPS را دارد

۳- انتخاب مکان نصب مناسب ( برای بالا بردن طول عمر UPS و باتری)

۴- شرایط محیطی ( حرارت ، رطوبت و نویز صوتی محل نصب )

۵- نصب الکتریکی ( نوع اتصالات ، مقطع کابلهای ورودی و خروجی ، فیوزهای حفاظتی و غیره )

۶- اتصال بار به یو پی اس ( فاز و نول بارها مستقیما به یو پی اس و تابلوی UPS وصل گردد ودر بین راه بابرق شهر اتصال نداشته باشد ، توزیع بار بین فازها در صورت سه فاز بودن و غیره …)

۷- اتصال زمین ( ارت ، برای برطرف کردن نویز و حفاظت دستگاههای برقی و یو پی اس )

۸- بررسی عملیات نصب ( بررسی نصب و راه اندازی بدون خطا و اشکال )

تلفن تماس اضطراری
09194551985