پیل سوختی زیستی با استفاده از آنزیم‌ها تولید شد

پژوهشگران دانشگاه مالک اشتر با استفاده از آنزیم ها پیل سوختی زیستی را تولید کردند که از آن می توان برای تامین انرژی تجهیزاتی که دسترسی به برق شهری ندارند استفاده کرد.
پژوهشگران دانشگاه مالک اشتر با استفاده از آنزیم ها پیل سوختی زیستی را تولید کردند که از آن می توان برای تامین انرژی تجهیزاتی که دسترسی به برق شهری ندارند استفاده کرد.
ژیلا جمشیدی- مجری طرح بیو فیوسل یا پیل زیست سوختی را وسیله‌ای برای تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی توصیف کرد و افزود: در این پیل سوختی انرژی با واکنش‌های شیمیایی که توسط ماکرومولکول‌ها مانند آنزیم‌ها، میکروارگانیزم‌ها و یا باکتری‌ها انجام می‌شود، تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این طرح تحقیقاتی با استفاده از نوعی آنزیم موفق به تولید پیل سوختی زیستی شدیم، اظهار داشت: در این طرح پژوهشی از آنزیم‌ها برای تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی استفاده شد.
جمشیدی با اشاره به عملکرد این پیل سوختی توضیح داد: این پیل سوختی دارای قطب آند و کاتد است. در قطب آندی یک ماده‌ای به عنوان سوخت پس از اکسید ‌کردن از آن جدا و به داخل مدار ارسال می‌کند. در سمت کاتدی نیز آنزیمی داریم که الکترونی را استفاده و ماده دیگری را احیا می‌کند.
وی با بیان اینکه در این طرح اکسیژن احیا و به آب تبدیل می‌شود، ادامه داد: از این رو سمت آندی الکترونها را آزاد و سمت کاتدی الکترون را مصرف می‌کند و به این ترتیب جریان تولید می‌شود.
جمشیدی زیست سازگار بودن را از مزایای این محصول ذکر کرد و یادآور شد: پیل سوختی تولید شده نسبت به درجه حرارت مقاوم است و در صورتی که با روش مناسب آنزیم‌ها خوب تثبت شده باشند تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد کار می‌کند.
مجری طرح با تاکید بر اینکه این پیل سوختی به عنوان یک منبع انرژی می تواند برای مدت طولانی جریان کم ولی طولانی و متناوب را به کاربر ارائه دهد، اضافه کرد: از این نوع پیل‌های سوختی می توان برای تجهیزاتی که به برق شهری دسترسی ندارند استفاده کرد.

تلفن تماس اضطراری
09194551985