CT

به دلیل اینکه جریان گذرنده از خط ها بالا می باشند و نمی توان به طور مستقیم آن را اندازه گرفت با کمک گیری از این سیستم از جریان گذرنده نمونه برداری می شود . این دستگاه در حالت سری در هر مداری جای میگیرد . علاوه بر این به منظور محصور کردن شبکه ها با جریان بسیار بالای سیتم های اندازه گیری و حفاظت از این وسیله استفاده می شود.

تلفن تماس اضطراری
09194551985