PLC

شیوه ای که در آن سیگنال های مخابراتی از یک مرکز نیرو بوسیله خطوط با فشار بالا فرستاده میشود و در نیروگاه دیگر دریافت میشود.

تلفن تماس اضطراری
09194551985